Dagsorden til Årsmøtet 28.03.19

ÅDALSBRUK FOTBALLKLUBB

-----------------------------------------------------------------------------

 

Årsmøte, torsdag 28. mars 2019

 

Kl. 1900 på Klubbhuset

 

 DAGSORDEN

 

 1. Godkjenning av stemmeberettigede

 

 1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

 

 1. Konstituering

 

 • valg av ordstyrer
 • valg av sekretær
 • valg av 2 frammøtte til å underskrive protokollen

 

 1. ÅRSBERETNING

 

 1. BEHANDLE IDRETTSLAGETS REGNSKAP I REVIDERT STAND.

 

 1. BEHANDLE INNKOMNE SAKER

 

 1. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT

 

 1. VEDTA IDRETTSLAGETS BUDSJETT

 

 1. BEHANDLE ORGANISASJONSPLAN

 

 1. VALG
 1. Leder og nestleder
 2. Styremedlem
 3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
 4. 2 revisorer
 5. Representanter til ting og møter der vi har representasjonsrett
 6. Valgkomitè

 

 1. AVSLUTNING

ENKEL SERVERING

 

VEL MØTT

Informasjon

Status for innbetalinger

 
Kontingenter 2017 Alle
Merk at forsikring ikke gjelder før kontingent er betalt!
Ubetalt beløp: 0
Ubetalt antall: 2
Betalt beløp: 32450
Betalt antall: 61
 

Følg oss på Facebook!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift